כלכלה

חלק ניכר מהפעילות הנעשית על ידי האיגוד למען חבריו מבוססת על חשיבה וניתוח של נתונים ומידע כלכלי. אגף כלכלה ומידע מאגם את נתוני התעשייה הקיבוצית, מפיק את הסקירה השנתית, ומבצע סקרים, ניתוחים ועיבודים ונקודתיים כמענה לצרכים ניהוליים של האיגוד. הידע הרב המצוי באיגוד נפרש על פני זמן, ומאפשר מעקב אחרי התפתחותה של התעשייה הקיבוצית ומאפיינה לאורך יותר מ-40 שנה. מאגר המידע של האיגוד מהווה מקור חשוב עבור חוקרים וסטודנטים מהארץ ומהעולם.

small_bk_image
סקירות שנתיות איגוד התעשייה הקיבוצית משנת 2004:

 

 

 

image
דילוג לתוכן