אחריות תאגידית

אחריות תאגידית ESG (Environmental, Social, Governance) או CSR (Corporate Social Responsibility) , הינה תפיסה ניהולית-אסטרטגית המציעה לחברות וארגונים לקחת בחשבון בקבלת ההחלטות את השפעתם על כלל מחזיקי העניין שלהם, ובכלל זה עובדים, ספקים, לקוחות, והקהילה – מתוך הבנה שהתנהלות כזו תתמוך בהצלחה העסקית של הארגון לטווח הארוך.

small_bk_image
אחריות תאגידית ESG (Environmental, Social, Governance) או CSR (Corporate Social Responsibility)

כיום אחריות תאגידית היא רכיב משמעותי בפעילות ובאופן ההצגה העצמית של רוב החברות המסחריות הגדולות והמובילות בעולם. במקביל לפעילות המגזר העסקי מתרחבת גם הרגולציה המחייבת בתחומי האחריות התאגידית. התחומים והנושאים להם נדרש הארגון תחת כנפי האחריות התאגידית הם רבים ומגוונים, ובכלל זה:

איכות סביבה – המידה בה הארגון מנהל את השפעותיו על הסביבה הטבעית, לדוגמה בתחומי האנרגיה, המים והפסולת, תוך מזעור השפעות שליליות, ובמידת הניתן הגדלת השפעות חיוביות.

עובדים – האם העובדים בארגון מקבלים יחס נאות, תנאי עבודה בטוחים וראויים, פערי השכר בין סוגי העובדים השונים, שיוויון מגדרי, גיוון הכלה והכללה של המועסקים.

שותפים וספקים – האם הספקים והשותפים שהארגון עובד איתם שומרים על החוק והאם הערך שהארגון מציע ללקוחות איננו נובע מניצול הספקים ועובדיהם או לחילופין מהתנהגות פסולה שלהם.

ממשל תאגידי – באיזו מידה קיימים בארגון מנגנוני בקרה עצמית אפקטיביים. קיומו ושמירתו של קוד אתי בארגון.

קשרי קהילה ופיתוח קהילתי כלכלי – המידה בה הארגון תורם לקהילה שבה הוא פועל ומעצים אותה, במיוחד בהיבטים הקשורים בתחומי ליבת הפעילות שלו.

שקיפות ודיווח – עד כמה הארגון מסביר את אופן התנהלותו בתחומים השונים ונוטל אחריות על תוצאותיה.

יישום של גישת האחריות התאגידית מעניקה לכל ארגון שמיישם אותה תועלות ישירות רבות וביניהן חיסכון כספי, ניהול סיכונים טוב יותר, בידול ומיצוב ייחודיים, שיפור מוטיבציה של העובדים ואטרקטיביות גבוהה יותר למשקיעים פוטנציאליים.

כולם מדברים על אחריות תאגידית, רמת ההטמעה חלקית ומשתנה מארגון לארגון.

אנחנו באיגוד התעשייה הקיבוצית, פועלים על מנת להגביר את המודעות, ולסייע למפעלים להרחיב את עשייתם בתחומי האחריות התאגידית, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים המובילים בתחום בישראל.

image
גליון אחריות תאגידית

דילוג לתוכן