אלכם מדיקל – אמנת ספקים ומחויבות לקוד אתי

בשנת 2021 החלה חברת אלכם מדיקל למדוד ולנטר את נושא האחריות התאגידית במלואו. החברה הטמיעה קוד אתי המתווה נורמות התנהלות ומחייב את כלל העובדים והמנהלים. בנוסף החליטה החברה לוודא שכל הספקים עומדים בנושאי האחריות התאגידית בדגש על זכויות ותנאי עובדים. החברה התניעה תהליך בו ספקים קיימים מתבקשים בהדרגה לחתום על האמנה, וספקים חדשים מקבלים אותה כחלק מתנאי ההתקשרות. האמנה עליה חותמים הספקים דורשת מהם מספר אלמנטים חשובים על מנת לשמר את מערכת היחסים עם החברה: ציות לחוקי המדינה שבה הם פועלים, אתיות בעסקים, העסקה הוגנת הן בשעות העבודה והן בשכר העובדים. כמו כן, התחייבות הספקים להימנע מפעולות היכולות לזהם את הסביבה ולוודא שסביבת העבודה היא בטוחה ונטולת זיהומים.

חברת אלכם מדיקל מקיימת הלכה למעשה את נושא האחריות החברתית ואף הוציאה אמנה פנימית שעל פיה היא מתפקדת. לחברה עובדים מ-33 מדינות, ולמעלה מ-70 יישובים בגליל, כ-40% מהמועסקות בקבוצה הן נשים. גיוון והכללה של אוכלוסיות שונות מעשיר את התרבות בחברה ואלכם מדיקל מקפידה לשמר את המרקם הייחודי המכיל את כל המגזרים, הדתות והתרבויות בגליל העליון.
 
יגאל (גולי) כהן, מנכ״ל אלכם-מדיקל: " ערך האכפתיות בחברת אלכם הויא לא רק סיסמא, דאגה אחד לשני, התייחסות בכבוד ובצורה שווה לכל העובדים, הלקוחות הספקים והבעלים, ללא הבדל דת גזע או מין. באלכם אנו דואגים לרווחת החלש והחולה ולרווחת הקהילות שמהן אנו מגיעים. כמו כן אנו דואגים לשמור על איכות הסביבה בכל מעשינו עבור עתיד ילדינו והעולם כולו.

דילוג לתוכן