קורסי יו"רים בשיתוף עם להב – פיתוח מנהלים אוניברסיטת תל-אביב

קהל יעד – יושבי ראש בתעשייה הקיבוצית ובקיבוצים, מנכ"לים ומנהלי עסקים בקיבוצים.

מטרות הקורס:

העשרת הידע וגיבוש תפיסתי תפקיד היו"ר בתאגיד הקיבוצי

הקניית כלים ומיומנויות לביצוע תפקיד היו"ר.

עצירת מסגרת למידה משותפת להפריה הדדית, שיתוף ופתרון דילמות

משך הקורס – 6 ימים מלאים

מיקום הקורס – להב – אוניברסיטת תל-אביב

מועד הקורס – אחת לשנה בחודש מאי

בסיום הקורס מוענקת תעודה מטעם להב אוניברסיטת תל-אביב ואיגוד התעשייה הקיבוצית.

רונית הראל, מנהלת פיתוח הון אנושי וכספים  |  Ronith@kia.co.il

Blue Filler 9
דילוג לתוכן