פורום אחריות חברתית

קהל היעד – מנהלי ורכזי תחום האחריות החברתית במפעלים

מטרות הפורום:

  • שיתוף בידע, הפריה הדדית והתייעצות עמיתים.
  • מתן כלים לבניית תכנית פעולה המחוברת לאסטרטגיה הארגונית.
  • חשיבה משותפת על מיתוג ותקשור הפעילות בארגון, רתימת מנהלי ועובדי הארגון לפעילות.
  • כלים לניהול ובקרה על העשייה השוטפת, שימורה והערכת תוצריה.

משך הפורום – 5 מפגשים בשנה

מיקום – משתנה על פי החברות המארחות

מועדים – לאורך השנה, תאריכים מדויקים מתפרסמים בינואר מידי שנה.

רונית הראל, מנהלת פיתוח הון אנושי וכספים  |  Ronith@kia.co.il

group-2
דילוג לתוכן